Khoa ung bướu

Khoa Ung bướu – Bệnh viện Quân y 17

  1. Ngày thành lập khoa Ung bướu: Ngày 26/9/2017 theo Quyết định số 1476/QĐ-TM của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

        – Cán bộ nhân viên theo biên chế chính thức: 08 người gồm 3 bác sỹ, 5 điều dưỡng trong đó có 01Bs là Chủ nhiệm khoa; 01Bs là Phó Chủ nhiệm khoa, 01Bs điều trị; 01 Điều dưỡng trưởng, 04 điều dưỡng viên; hộ lý chỉ biên chế khi có nhu cầu cao.

        – Hiện tại khoa có: 01 Bs là Chủ nhiệm khoa (BS chuyên khoa cấp 1) đã được học tập cơ bản qua chuyên ngành ung bướu tại Bệnh viện TƯQĐ 108 chờ Cục Quân y cấp quyết định bổ sung phạm vi chuyên môn; 03 điều dưỡng (01 Điều dưỡng trưởng; 02 điều dưỡng viên/01 trung cấp, 01 cao đẳng) đã được bồi dưỡng kiến thức chung về điều dưỡng chuyên ngành ung bướu.

        – Biên chế giường bệnh: theo biên chế chính thức của Bộ Quốc phòng, khoa Ung bướu có 15 giường bệnh; hiện tại Bệnh viện điều chỉnh là 08 giường bệnh để phù hợp với điều kiện thu dung.

  1. Chức năng nhiệm vụ: Thực hiện Quy chế công tác khoa Ung bướu theo Quyết định số 3981/QĐ-BYT ngày 29/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Quy chế Bệnh viện.

        Hiện tại mới thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giảm nhẹ và tư vấn đối với bệnh nhân mắc bệnh ung thư ở các giai đoạn; chưa thực hiện hóa trị, xạ trị, sinh trị.

  1. Trang bị, kỹ thuật: Hiện tại được bảo đảm các trang thiết bị y tế thông thường và thực hiện các kỹ thuật nội khoa chung trong khám chữa bệnh; khi đủ điều kiện sẽ thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu trong danh mục của bệnh viện đã được phê duyệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *