Khoa lí liệu – phục hồi chức năng (C6)

Khoa Lí liệu Phục hồi chức năng – Bệnh viện Quân y 17  Phó Chủ nhiệm khoa: BS. CKI Hồ Đức Thanh Chức năng và nhiệm vụ Thu dung và điều trị thương bệnh binh, bệnh nhân bằng các phương pháp vật lý trị liệu hiện đại và các kỹ thuật phục hồi chức năng