Khoa trang bị (C10)

Khoa Trang bị – Bệnh viện Quân y 17

Chủ nhiệm Khoa: Ths. KS. Nguyễn Thế Khánh

Chức năng và nhiệm vụ 

Khoa Trang bị thuộc Khối Cận lâm sàng có nhiệm vụ bảo đảm cung ứng, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa, trang thiết bị, vật tư, dụng cụ phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện. Bảo đảm công nghệ thông tin, quản trị và vận hành hệ thống mạng nội bộ và tham gia công tác huấn luyện đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác chuyên môn của Bệnh viện.

Hoạt động chuyên môn

– Khoa được biên chế: 10 đồng chí chia thành 3 bộ phận 

+ Bộ phận kho và cấp phát vật tư, trang thiết bị y tế.

+ Bộ phận bảo trì, sửa chữa, trang thiết bị, vật tư, dụng cụ.

+ Bộ phận bảo đảm công nghệ thông tin, quản trị và vận hành hệ thống mạng nội bộ.

– Công tác chuyên môn: bảo đảm cung ứng, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa, trang thiết bị, vật tư, dụng cụ phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện. Bảo đảm công nghệ thông tin, quản trị và vận hành hệ thống mạng nội bộ Bệnh viện.

– Đào tạo: Tham gia huấn luyện, đào tạo sử dụng trang thiết bị, vật tư, dụng cụ y tế, sử dụng phần mềm quản lý bệnh viện phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh cho các cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện. 

– Phát triển kỹ thuật: Tham gia nghiên cứu, thực hiện các sáng kiến cải tiến kỹ thuật cùng các khoa, ban trong Bệnh viện đưa vào áp dụng trong thực tiễn khám, chữa bệnh của Bệnh viện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *